Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Елена АРЛАНОВА, ЧР патшалăх кĕнеке палатин пай пуçлăхĕ çак статьясен авторĕ:


■ Тимухха Хĕветĕрĕ – чĕлхе тĕпчевçи

 7(1151) №

Пур авторсен списокĕ