Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Валентина ТРОФИМОВА çак статьясен авторĕ:


■ А н н е

 10(1154) №

Пур авторсен списокĕ