Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Галина çак статьясен авторĕ:


■ Хунямана тав тумалла-и е/..

 19(1317) №

■ Ӳ к ĕ н е т ĕ п

 44(1188) №

Пур авторсен списокĕ