Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Надежда Алексеева çак статьясен авторĕ:


■ Марина, Инна тата Наташа

 45(1189) №

Пур авторсен списокĕ