Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Елена МУСТАЕВА. mustаеvа66@mаil.ru çак статьясен авторĕ:


■ Юн памалла-ши?

 13(1209) №

Пур авторсен списокĕ