Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Елена МУСТАЕВА. mustаеvа66@mаil.ru çак статьясен авторĕ:


■ Чăваш тумĕсене чунпа туйса çĕлет

 35(1231) №

■ Ĕ ç п е

 21(1217) №

■ Пурнăç пĕлтерĕшĕ – к ĕ р е ш ӳ

 21(1217) №

■ Ачасен ĕçĕсене упрать

 20(1216) №

Пур авторсен списокĕ