Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Елена МУСТАЕВА. mustaeva66@mail.ru çак статьясен авторĕ:


■ Хĕвел куллиллĕ хĕрача

 13(1311) №

Пур авторсен списокĕ