Эпĕ туса пĕтереймен ĕçсене эсир туса пĕтерĕр (И.Я. Яковлев)
Чĕмпĕр Ен чăвашĕсен хаçачĕ
1989 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче тухма тытăннă
 

Елена МУСТАЕВА, Елена АЛЕКСЕЕВА çак статьясен авторĕ:


■ Акатуй мĕнле иртет – тыр-пул çапла çитĕнет!

 22(1423) №

Пур авторсен списокĕ